Az Októberi Forradalom, a Szovjetunió Legfelsőbb Államhatalmi Szervei és a Szovjetunió Államigazgatási Szervei Központi Állami
Archívumának dokumentumgyűjteményéből származó adatok. Közli: V. Ny. Zemszkov: A Gulag –tényekben, adatokban.
Szovjet füzetek IV. Budapest, 1991, Magyar Ruszisztikai Intézet.