www.hae.hu
www.bphm.hu
www.ppk.elte.hu

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán működő Holokauszt és Társadalmi Konfliktusok Program (HTKP) célja, hogy a holokausztot és a hozzá kapcsolódó társtémákat (antiszemitizmus, más népirtások, illetve etnikai, kulturális, vallási és társadalmi konfliktusok az ókortól napjainkig) több tudományterületet felölelve, multidiszciplináris megközelítésmóddal mutassa be a hallgatóknak.

Ennek jegyében a Program történeti, pszichológiai, szociológiai, irodalmi és filmelméleti kurzusokat kínál. A szemináriumok és előadások egységes szemlélet alapján, de széles diszciplináris horizonton ismertetik a modern totalitárius rendszerek (a nácizmus és a kommunizmus) bűneit, az ókori birodalmak időszakában, a középkori vallásháborúk és a gyarmatosítás során, valamint a 20. században elkövetett népirtások, tömeggyilkosságok, pogromok és etnikai tisztogatások történetét, ideológiai, szociológiai és pszichológiai jellemzőit.

A Program teljes kurzuskínálatát, illetve egyes szemináriumait vagy előadásait elvégző hallgatók összetett, ugyanakkor világos képet kapnak Magyarország, Európa, Amerika és Ázsia történelmének jelentősebb társadalmi, kulturális és nemzeti traumáiról. Megismerkedhetnek a náci koncentrációs és megsemmisítő táborok, a zsidó gettók, a szovjet gulágok, a kubai spanyol és a dél-afrikai brit táborok világával, a roma holokauszttal, az örmény népirtással, a közép- és dél-amerikai indián kultúrák megsemmisítésével, a más vallásúak, a melegek és a fogyatékkal élők üldözésével és kiirtásával, a modernkori rabszolgaság intézményével, Japán ázsiai hódításaival, a jugoszláv polgárháború és a kambodzsai Vörös Khmer rezsimjének jellemzőivel, valamint a ruandai tutszik tragédiájával.

A Program külön hangsúlyt helyez az elemzett kérdések iskolai oktásának elméleti és módszertani kérdéseire. Az egyes témák kapcsán a hallgatók egyaránt szembesülhetnek az elkövetők tetteivel, az azok mögött meghúzódó személyes ideológiai és társadalmi motivációkkal, az áldozatok döntési kényszereivel, választási lehetőségeivel és túlélési stratégiáival, valamint a többségi társadalmak reakcióival és jellemző attitűdjeivel.

A kurzusok gerincét olyan hagyományos és multimédiás, interaktív, digitális tananyagok alkotják, amelyeket a Program munkatársai külön e célra fejlesztettek ki.