www.hae.hu
www.bphm.hu
www.ppk.elte.hu
Kiadványaink

Kádár Gábor – Vági Zoltán: Hullarablás - A magyar zsidók gazdasági megsemmisítése

A huszadik században a magyar állam különböző ideológiák nevében gyakran tette rá a kezét polgárainak vagyonára. A holokausztig Magyarországon élt Európa egyik legnagyobb és leggazdagabb zsidó közössége. Vagyonuk elrablását évtizedeken keresztül javasolták, követelték és tervezték a hazai politikusok, hivatalnokok közgazdászok és értelmiségiek. ImageA régóta áhított árjásítás a zsidótörvényekig bújtatott, majd 1938-tól nyílt formában zajlott, végül az 1944-es megszállás után államilag szervezett, kaotikus fosztogatássá változott.

Két fiatal történész sokéves hazai és nemzetközi kutatásai nyomán született meg ez a hiánypótló munka, amely a dualizmustól a Kádár-korszakig, Auschwitztól a svájci bankokon át, egészen a kommunista költségvetésig követi a magyar zsidó vagyonok sorsát, és átfogóan elemzi a magyar történelem legnagyobb rablássorozatát.

A szerzők kiemelik azt a sokszor feledni kívánt tényt, hogy a magyar zsidóság huszadik századi tragédiájáért nemcsak a német nácizmus és a kollaboráns magyar vezetők szűk csoportja tehető felelőssé. Ellenkezőleg, szembe kell néznünk azzal, hogy mindez azért is történhetett így, mert sok százezer magyar állampolgárnak még akkor is érdekében állt a zsidók kifosztása, ha halálukat egyébként nem kívánták, abból újabb előnyük már nem származott.


Terjedelem: 432 o.

JAFFA KIADÓ 

Holokauszt: Történelem és Emlékezet - Kovács Mónika (szerk.)

Talán nincs más történelmi esemény, amelyről annyit írtak volna, mint erről a holokausztról. Nehéz meghatározni, ki tekinthető „szakembernek” a témával kapcsolatban, ezért a holokauszt reprezentációjáról szóló áttekintéshez Image multidiszciplináris nyitottságra van szükség.

Kötetünk első része a történeti-historiográfiai, második a szociálpszichológiai, harmadik pedig az emlékezettel és az ábrázolással kapcsolatos szakirodalomba nyújt bepillantást. A holokauszt emlékezetéről és ábrázolásáról szóló érzékeny tanulmányok felhívják a figyelmünket a nézőpont problémájára: az áldozatok tapasztalatai nehezen megközelíthetőek, az elkövetők nézőpontja dominál a fennmaradt dokumentumokban, és a mindenkori jelen nézőpontja befolyásolja a múlt értelmezését.

A holokauszt „megértése” nemcsak lehetőségünk, hanem kötelességünk is, hiszen – Primo Levi gyakran idézett figyelmeztetése szerint – „megesett, tehát megeshet újra”, és mi más akadályozhatja meg, hogy újra megessen, mint az okok feltárása, az oktatás és az emlékezés.


Terjedelem: 386 o.

JAFFA KIADÓ

 A holokauszt Magyarországon (CD-ROM)

A „ holokauszt Magyarországon” című dupla multimédiás oktatási CD-ROM célja, hogy segítse a közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő pedagógusok és diákok munkáját a tanév során, illetve az évenkénti, áprilisi Holokauszt Emléknap alkalmával.  Image

A digitális technika lehetőségeit kihasználó tananyag egyaránt alkalmas a nagyobb összefüggések ismertetésére, az eseményeket átélő és elszenvedő áldozatok, illetve az azokat kitervelő, végrehajtó tettesek élettörténetének bemutatására, valamint egyes, a holokauszt oktatása során felmerülő speciális jelenségek vizsgálatára, a leggyakrabban feltett kérdések megválaszolására.  

A diákok sikeres iskolai és otthoni munkájához szükséges érdeklődést az adott események, történetek, folyamatok komplex ábrázolása hivatott felkelteni és elősegíteni. Az egyes szövegrészek megértését és feldolgozását megkönnyítendő, a felhasználó által kiválasztott téma rövid szövegeit az ahhoz kapcsolódó fotókkal, filmrészletekkel, dokumentumokkal, interaktív térképekkel és táblázatokkal együtt, azonos felületen helyeztük el.