www.hae.hu
www.bphm.hu
www.ppk.elte.hu
Helytörténeti mintaanyag

A holokauszt helyi vonatkozásainak feltárása és feldolgozása tartalommal töltheti meg a Holokauszt Emléknapot, az évfordulókat, megemlékezéseket és a holokauszttal kapcsolatos tanórákat. A helytörténeti mintaanyag ehhez kíván segítséget nyújtani az általános és középiskolák pedagógusai számára. Az itt közölt, képekkel, táblázatokkal, linkekkel ellátott szövegek modellként szolgálhatnak tanórák anyagához, a diákok által elkészítendő írásbeli feladatokhoz vagy olyan feldolgozásokhoz, amelyeket kisebb-nagyobb csoportok, akár az osztály tagjai közösen állítanak össze.

Az anyaggyűjtés során fordulhatunk a megyei, városi levéltárakhoz, könyvtárakhoz, felkereshetjük a helyi zsidó hitközség még működő vagy valamikori épületeit, temetőjét. Készíthetünk oral history interjút a település jelenlegi vagy egykori zsidó és nem zsidó lakosaival, akik tanúi vagy túlélői az 1944-1945-ös eseményeknek, kutathatunk a több ezer túlélő visszaemlékezését tartalmazó, település szerint is kereshető internetes adatbázisban (www.degob.hu). Fordulhatunk helytörténészekhez, helyi múzeumi gyűjteményekhez és forgathatunk helytörténeti munkákat is.

A kutatómunka eredményeit rövid, képekkel, táblázatokkal, grafikonokkal ellátott szövegekben érdemes összefoglalni, melynek kiegészítő tartalmaként megpróbálhatjuk összeállítani a holokauszt helyi áldozatainak névsorát, elkészíthetjük a helyi holokauszt-térképet (gettó, gyűjtőtábor helye, stb.). Az így létrejövő anyagot feltölthetjük az iskola, a helyi múzeum, levéltár, önkormányzat honlapjára.