www.hae.hu
www.bphm.hu
www.ppk.elte.hu
Kutatási segédlet

Az alábbi válogatott bibliográfia a magyar és az európai holokausztra vonatkozó legfontosabb magyar, angol és német nyelvű forráskiadványokat, tanulmányköteteket, monográfiákat és tudományos folyóiratokat tartalmazza. Az összeállítás során a fő hangsúlyt a magyar zsidóság tragédiájára helyeztük, ezért szerepel a felsorolásban számos, Magyarország második világháborús szerepére, illetve a magyar zsidóság holokauszt előtti és utáni történetére vonatkozó munka is.

 

A. Sajti Enikő: Délvidék 1941–1944. A magyar kormányok délszláv politikája. Budapest, 1987, Kossuth.

 

Ablonczy Balázs: Teleki Pál. Budapest, 2005, Osiris.

 

Alan Adelson – Robert Lapides (eds.):  Lódz Ghetto. Inside a Community under Siege. New York, 1991, Penguin.

 

Almási János-Vargyai Gyula (szerk.): Magyarország 1944. Német megszállás. Budapest, 1994, Nemzeti Tankönyvkiadó - Pro Homine-1944 Emlékbizottság.

 

Götz Aly: Endlösung. Völkerverschiebung und der Mord an den europäischen Juden. Frankfurt, 1995, Fischer.

 

Götz Aly – Suzanne Heim: Vordenker der Vernichtung. Auschwitz und die deutschen Pläne für eine neue europäische Ordnung. Frankfurt, 1993, Fischer.

 

Per Anger: Raoul Wallenberggel Budapesten. Budapest, 1999, Belvárosi Könyvkiadó.

Yitzak Arad: Belzec, Sobibor, Treblinka. The Operation Reinhard Death Camps. Bloomington, 1999, Indiana University Press.

 

Yitzak Arad - Israel Gutman - Abraham Margaliot: Documents on the Holocaust. Selected Sources on the Destruction of the Jews of Germany, Austria, Poland, and the Soviet Union. Lincoln-London-Jerusalem, 1999, University of Nebraska Press-Yad Vashem.

 

Yitzak Arad – Shmuel Krakowski – Shmuel Spector (eds): The Einsatzgruppen Reports. Selections from the Dispatches of the Nazi Death Squads' Campaign against the Jews in the Occupied Territories of the Soviet Union July 1941–January 1943. New York, 1989, Holocaust Library–Yad Vashem.

 

Rudolf  Aschenauer (Hrsg.): Ich, Adolf Eichmann. Ein historischer Zeugenbericht. Leoni am Starnberger See, 1980, Druffel Verlag.

 

Bajtay Péter (szerk.): Emberirtás, embermentés. Svéd követjelentések 1944-ből. Az Auschwitzi Jegyzőkönyv. Budapest, 1994, Katalizátor.

 

Bakó Ágnes – Szabó Éva – Verő Gábor: Emlékezések. A koncentrációs táborok felszabadulásának ötvenedik évfordulójára. Budapest, 1995, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ.

 

Yehuda Bauer: A History of the Holocaust. Danbury, 1982, Franklin Watts.

 

Yehuda Bauer: Jews for Sale? Nazi-Jewish Negotiations, 1933–1945. New Haven and London, 1994, Yale University Press.

 

Yehuda Bauer: Rethinking the Holocaust. New Haven, 2001, Yale University Press.

 

Bányai László – Csorba László – Kis Anikó – Lendvai L. Ferenc – Zeke Gyula – Bihari Péter – Tamási Györgyi: Hét évtized a hazai zsidóság történetében. 1–2. köt., Budapest, 1990, MTA Filozófiai Intézet.

 

Omer Bartov: Germany’s War and the Holocaut. Disputed Histories. Ithaca – London, 2003, Cornell University Press.

 

Arieh Ben-Tov: Holocaust. A Nemzetközi Vöröskereszt és a magyar zsidóság a második világháború alatt. Budapest, 1992. Dunakönyv.

 

Benedek István Gábor – Vámos György: Tépd le a sárga csillagot.  Budapest, 1990, Pallas.

 

Benoschofsky Ilona – Karsai Elek (szerk.): Vádirat a nácizmus ellen. Dokumentumok a magyar zsidóüldözés történetéhez. 1. Budapest, 1958, Magyar Izraeliták Országos Képviselete.

 

Benoschofsky Ilona – Karsai Elek (szerk.): Vádirat a nácizmus ellen. Dokumentumok a magyarországi zsidóság történetéhez. 2. Budapest, 1960, Magyar Izraeliták Országos Képviselete.

 

Avi Beker (ed.): The Plunder of Jewish Property during the Holocaust. Confronting European History. New York, 2001, New York University Press.  

 

Bereczky Albert: A magyar protestantizmus a zsidóüldözés ellen. Budapest, 1945, Traktátus.

Bernáth Gábor (szerk.): Porrajmos. Roma Holocaust túlélők emlékeznek. Budapest, 2000, Roma Sajtóközpont.

 

Bethlen István emlékirata. Budapest, 1988, Zrínyi.

 

Jadwiga Bezwinska – Danuta Czech (eds): Amidst a Nightmare of Crime. Manuscipts of Members of Sonderkommando. Oswiecim, 1973, State Museum at Oswiecim, 1973.

 

Jadwiga Bezwinska – Danuta Czech (eds): KL Auschwitz Seen by the SS. Oswiecim, 1997, Auschwitz–Birkenau State Museum.

 

Bibó István: Zsidókérdés Magyarországon 1944 után. In Bibó István: Válogatott tanulmányok, 2. köt. Budapest, 1986, Magvető. 621-797. o.   

 

André Biss: A Million Jews to Save. New York, 1975, A. S. Barnes and Company.

 

Jean Boisson: A rózsaszín háromszög. A homoszexuálisok deportálása. Budapest, 1991, Európa.

 

Bokor Péter: Végjáték a Duna mentén. Interjúk egy filmsorozathoz. Budapest, 1982, RTV–Minerva–Kossuth.

 

Bokor Péter: Zsákutca. A Századunk sorozat interjúi. Budapest, 1985, RTV–Minerva.

 

Randolph L. Braham: Eichmann and the Destruction of Hungarian Jewry. New York, 1963, Word Federation of Hungarian Jews.

 

Randolph L. Braham (ed.): The Destruction of Hungarian Jewry. A Documentary Account. Vols. 1–2. New York, 1963, World Federation of Hungarian Jews.

 

Randolph L. Braham (ed.): Hungarian Jewish Studies I. New York, 1966, World Federation of Hungarian Jews.

 

Randolph L. Braham (ed.): Hungarian Jewish Studies II.  New York, 1969, World Federation of Hungarian Jews.

 

Randolph L. Braham (ed.): Hungarian Jewish Studies III. New York, 1973, World Federation of Hungarian Jews.

 

Randolph L. Braham (ed.): The Hungarian Jewish Catastrophe. A Selected and Annotated Bibliography. New York, 1984, Institute for Holocaust Studies of The City University of  New York - Social Science Monographs.

 

Randolph L. Braham (ed.): A magyarországi háborús munkaszolgálat. Túlélők visszaemlékezései. Budapest, 1996, TEDISZ-Szent Pál Akadémia.  

 

Randolph L. Braham: A népirtás politikája – a Holocaust Magyarországon. 1–2. köt. Budapest, 1997, Belvárosi.

 

Randolph L. Braham–Attila Pók (eds): The Holocaust in Hungary. Fifty Years Later. New York, 1997, Columbia University Press.

 

Randolph L. Braham (ed.): The Holocaust in Hungary. A Selected and Annotated Bibliography. New York, 2001, The Rosenthal Institute for Holocaust Studies Graduate Center/The City University of New York - Social Science Monographs, Boulder.

 

Randolph L. Braham (szerk.): Tanulmányok a holokausztról I. Budapest, 2001, Balassi.

 

Randolph L. Braham (szerk.): Tanulmányok a holokausztról II. Budapest, 2002, Balassi.

 

Randolph L. Braham : A holokauszt. Válogatott tanulmányok. Budapest, 2002, Láng.

 

Randolph L. Braham (szerk.): Tanulmányok a holokausztról III. Budapest, 2004, Balassi.

 

Randolph L. Braham (szerk.): Tanulmányok a holokausztról VI. Budapest, 2006, Presscon.

 

Randolph L. Braham - Brewster S. Chamberlin (eds): The Holocaust in Hungary: Sixty Years Later. New York – Washington, 2006, Rosenthal Institute for Holocaust Studies – USHMM.

 

Randolph L. Braham (szerk.): A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. 1-3 köt. Budapest, 2007, Park.  

 

Richard Breitman: The Architect of Genocide. Himmler and the Final Solution. Hanover, 1992, University Press of New England.

 

Christopher R. Browning: Ordinary men. Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland. New York, 1998, Harper Perennial.

 

Christopher R. Browning: Nazi Policy, Jewish Workers, German Killers. Cambridge, 2000, Cambridge University Press.

 

Christopher R. Browning – Jürgen Matthäus: The Origins of the Final Solution. The evoulution of the Nazi Jewish Policy, September 1939 – March 1942. London, 2004, William Heinemann.

 

Matatias Carp: Holocaust Romániában 1940-1944. Budapest, Primor Kiadó, d. n.

David Cesarini (ed.): Genocide and Rescue. The Holocaust in Hungary 1944. Oxford–New York, 1997, Berg.

 

Asher Cohen: Soá. Budapest, 1994, Cserépfalvi.

 

Asher Cohen: A haluc ellenállás Magyarországon, 1942-1944. Budapest, 2002. Balassi.

 

Csíki Tamás: Városi zsidóság Északkelet- és Kelet-Magyarországon. Budapest,1999, Osiris.

 

Csősz László: „Keresztény polgári érdekek sérelme nélkül … „ Gettósítás Szolnokon 1944-ben. Századok, 2000. 3. sz. 633-679. o.

 

Csősz László: Holokauszt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. New York, 2002, J. and O. Winter Fund – The Graduate Center of the City University of New York.

 

Danuta Czech: Auschwitz Chronicle 1939–1945. From the Archives of the Auschwitz Memorial and the German Federal Archives. New York, 1997, Henry Holz.

 

Enrico Deaglio: The Banality of Goodness. The Story of Giorgio Perlasca. Notre Dame – London, 1998, Univesity of Notre Dame Press.

 

István Deák: Could the Hungarian Jews Have Survived? New York Review of Books, February 4, 1982. 23-27. o.

 

 

Deák István: Volt egyszer egy tisztikar. A Habsburg-monarchia katonatisztjeinek társadalmi és politikai története. Budapest, 1993, Gondolat.

 

Deák István: Hitler Európája. Tanulmányok. Budapest, 2001, Új Mandátum.

 

Waclaw Dlugoborski – Franciszek Piper (eds):  Auschwitz 1940-1945. Vols. 1-5.  Central Issues in the History of the Camp. Oswiecim, 2000, Auschwitz-Birkenau State Museum.

 

 

Lucjan Dobroszycki (ed.): The Chronicle of the Lodz Ghetto 1941-1944. New Haven – London, 1984, Yale University Press.  

 

Dombrády Loránt  - Tóth Sándor: A magyar királyi honvédség. Budapest, 1987, Zrínyi.

 

Eichmann Tells his own Damning Story. Life, November 28, 1960.

 

Eichmann Tells his own Damning Story. Life, December 5, 1960.

 

Adolf Eichmann: Tárgyalástól ítéletig. Feljegyzések a börtönből. Budapest, 2000, Trifer.

 

Ember Mária: 100 kép. Budapest, 1984, Magvető.

Ember Mária: A halálvonat artistái és más történelmi interjúk. Budapest, 1989, Origo-pressz.

 

Ember Mária: Ránk akarták kenni. Budapest, 1992, Héttorony.

 

Ember Mária: Wallenberg Budapesten. Budapest, 2000, Városháza.

 

Emlékezz! Pécs 1944-1994. Emlékkönyv a pécs-baranyai zsidóság deportálásának 50. évfordulójára. Pécs, 1994, Jelenkor-Pécsi Izraelita Hitközség.

 

Konnilyn G. Feig: Hitler's Death Camps. The Sanity of Madness. New York, 1981, Holmes and Meier.

 

Fejtő Ferenc: Magyarság, zsidóság. Budapest, 2000, MTA Történettudományi Intézete.

 

Anne Frank naplója. Budapest, 1999, Park Könyvkiadó.

Norbert Frei – Thomas Grotum – Jan Parcer - Sybille Steinbacher – Bernd C. Wagner (Hrsg.): Standort-und Kommandanturbefehle des Konzentrationslagers Auschwitz 1940-1945. München, 2000, K. G Saur.

 

Eric Friedler – Barbara Siebert – Andreas Kilian: Zeugen aus der Todeszone. Das jüdische Sonderkommando in Auschwitz. Löneburg, 2002,.Klampen.

 

Frojimovics Kinga - Komoróczy Géza – Pusztai Viktória – Strbik Andrea: A zsidó Budapest.  Emlékek, szertartások, történelem. 1-2. köt. Budapest, 1995, MTA Judaisztikai Kutatócsoport.

 

Frojimovics Kinga – Molnár Judit – Toronyi Zsuzsa (szerk.): Gettómagyaroszág 1944. A Központi Zsidó Tanács iratai. MAKOR, Magyar Zsidó Levéltári Füzetek, 2002, 5. sz.

 

Frojimovics Kinga – Schweitzer József: Magyarországi Zsidó Hitközségek 1944 április. A Magyar Zsidók Központi Tanácsának összeírása a német hatóságok rendelkezése nyomán. Budapest, 1994, MTA Judaisztikai Kutatócsport – Magyar Zsidó Levéltár – Országos Rabbiképző Intézet. 

 

Gáspár Ferenc: A kiskunhalasi tragédia. Századok, 1996. 6. sz. 1473-1504. o. 

 

Josef Garlinski: Fighting Auschwitz. The Resistance Movement in the Concentration Camp. Greenich, 1980, Fawcett.

 

Gáti Ödön – Gerencsér Miklós – Kőműves Imre- Palásti László – Vadász Ferenc- Zsadányi Oszkár: Mementó Magyarország 1944. Budapest, 1975, Kossuth.

 

Gergely Anna: A székesfehérvári és Fejér megyei zsidóság tragédiája (1938-1944). Budapest, 2003, Vince.

 

Gergely Jenő: A püspöki kar, a Szentszék és a magyarországi Holocaust. Mozgó Világ, 1999. 4. sz. 87-99. o.

 

Gergely Jenő: Gömbös Gyula. Politikai pályakép. Budapest, 2001, Vince.

 

Christian Gerlach: Krieg, Ernährung, Völkermord: Forschungen zur deutschen Vernichtungspolitik im Zweiten Weltkrieg. Hamburg, 1998.

 

Christian Gerlach – Götz Aly: Az utolsó fejezet. Reálpolitika, ideológia és a magyar zsidók legyilkolása 1944-1945. Budapest, 2005, Noran.

 

G. M. Gilbert: Nürnbergi napló. Budapest, 1967, Magvető.

 

Martin Gilbert: The Holocaust. A History of the Jews of Europe during the Second World War. New York, 1985, Henry Holt and Co.

 

Glatz Ferenc (szerk.): Az 1944. év krónikája. História évkönyv. Budapest, 1984.

 

Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945. Budapest, 1992, Századvég.

 

Gottlieb Rózsa: Kisgyermekkel a lágerben. Lágernapló, 1941-1944. Budapest, 1996, Lukács György Alapítvány.

Israel Gutman: Resistance. The Warsaw Ghetto Uprising. Boston – New York, 1994, Houghton Mifflin Company – USHMM.

 

Israel Gutman – Michael Berenbaum (eds): Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Washington–Bloomington, 1998, United States Holocaust Memorial Museum – Indiana University Press.

 

Israel Gutman – Efraim Zuroff (eds.): Rescue Attempts during the Holocaust. Proceedings of the Second Yad Vashem International Historical Conference – April 1974. Jerusalem, 1977, Yad Vashem.

 

Israel Gutman – Avital Saf (eds.): The Nazi Concentration Camps. Proceedings of the Fourth Yad Vashem International Historical Conference – January 1980. Jerusalem, 1984, Yad Vashem.

 

David Gur: Brothers for Resistance and Rescue. The Underground Zionist Youth Movement in Hungary during World War II. Jerusalem – New York, 2004, Gefen.

 

Günther Grau: Homoszexualitás a Harmadik Birodalomban. A diszkrimináció és az üldözés dokumentumai. Budapest, 2001, Osiris.

 

Lubczyk Grzegorz: A lengyel Wallenberg. Henryk Slawik és idősebb Antall József története. Budapest, 2004, Széphalom.

 

Gyáni Gábor -  Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Budapest, 2003, Osiris.

 

Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Budapest, 2001, Osiris.

 

Hanák Péter (szerk.): Zsidókérdés, asszimiláció, antiszemitizmus. Tanulmányok a zsidókérdésről a huszadik századi Magyarországon. Budapest, 1984, Gondolat.

 

Hamp Gábor-Horányi Özséb- Rábai László: Magyar megfontolások a Soáról. Pannonhalma, 1999, Balassi-Magyar Pax Romana Fórum-Pannonhalmi Főapátság.

 

Haraszti György (közl.): Auschwitzi jegyzőkönyv. Budapest, 2005, Múlt és Jövő.

 

Haraszti György: Két világ határán. Budapest, Múlt és Jövő, 1999.

 

Gideon Hausner: Ítélet Jeruzsálemben. Az Eichmann-per története. Budapest, 1984, Európa.

 

Hetényi Varga Károly: Akiket üldöztek az igazságért. Papi sorsok a horogkereszt és a nyilaskereszt árnyékában. Budapest, 1983, Ecclesia.

Raul Hilberg: The Destruction of the European Jews. Vols. 1–3. New York–London, 1985, Holmes and Meier.

 

Raul Hilberg: Perpetrators, Victims, Bystanders. The Jewish Catastrophe 1933-1945. New York, 1992, Harper Perennial.

 

Raul Hilberg – Stanislaw Staron – Josef Kermisz: The Warsaw Diary of Adam Czerniakow. Prelude to Doom. Chicago, 1999, Ivan R. Dee.

 

Yehuda Bauer (ed): Holocaust and Genocide Studies vol I. 1986, Pergamon Press – United States Holocaust Memorial Council – Yad Vashem.

 

Yehuda Bauer (ed): Holocaust and Genocide Studies vol II. 1987, Pergamon Press – United States Holocaust Memorial Council – Yad Vashem.

 

Yehuda Bauer (ed): Holocaust and Genocide Studies vol III. 1988, Pergamon Press – United States Holocaust Memorial Council – Yad Vashem.

 

Yehuda Bauer (ed): Holocaust and Genocide Studies vol IV. 1989, Pergamon Press – United States Holocaust Memorial Council – Yad Vashem.

 

Yehuda Bauer (ed): Holocaust and Genocide Studies vol V. 1990, Pergamon Press – United States Holocaust Memorial Council – Yad Vashem.

 

Yehuda Bauer (ed): Holocaust and Genocide Studies vol VI. 1991-1992, Pergamon Press – United States Holocaust Memorial Council – Yad Vashem.

 

Yehuda Bauer (ed): Holocaust and Genocide Studies vol VII. 1993, Oxford University Press– United States Holocaust Memorial Museum.

 

Yehuda Bauer (ed): Holocaust and Genocide Studies vol VIII. 1994, Oxford University Press– United States Holocaust Memorial Museum.

 

Yehuda Bauer (ed): Holocaust and Genocide Studies vol IX. 1995, Oxford University Press– United States Holocaust Memorial Museum.

 

Yehuda Bauer (ed): Holocaust and Genocide Studies vol X. 1996, Oxford University Press– United States Holocaust Memorial Museum.

 

Richard Breitman (ed.): Holocaust and Genocide Studies vol XI. 1997, Oxford University Press– United States Holocaust Memorial Museum.

 

Richard Breitman (ed.): Holocaust and Genocide Studies vol XII. 1998, Oxford University Press– United States Holocaust Memorial Museum.

 

Richard Breitman (ed.): Holocaust and Genocide Studies vol XIII. 1999, Oxford University Press– United States Holocaust Memorial Museum.

 

Richard Breitman (ed.): Holocaust and Genocide Studies vol XIV. 2000, Oxford University Press– United States Holocaust Memorial Museum.

 

Richard Breitman (ed.): Holocaust and Genocide Studies vol XV. 2001, Oxford University Press– United States Holocaust Memorial Museum.

 

Richard Breitman (ed.): Holocaust and Genocide Studies vol XVI. 2002, Oxford University Press– United States Holocaust Memorial Museum.

 

Richard Breitman (ed.): Holocaust and Genocide Studies vol XVII. 2003, Oxford University Press– United States Holocaust Memorial Museum.

 

Richard Breitman (ed.): Holocaust and Genocide Studies vol XVIII. 2004, Oxford University Press– United States Holocaust Memorial Museum.

 

Richard Breitman (ed.): Holocaust and Genocide Studies vol XIX. 2005, Oxford University Press– United States Holocaust Memorial Museum.

 

Richard Breitman (ed.): Holocaust and Genocide Studies vol XX. 2006, Oxford University Press– United States Holocaust Memorial Museum.

 

Richard Breitman (ed.): Holocaust and Genocide Studies vol XXI. 2007, Oxford University Press– United States Holocaust Memorial Museum.

 

Hódos Mária: Kétezren voltak …Budapest, 2006, Saluton.

 

Horthy Miklós: Emlékirataim. Budapest, 1992. Európa.

 

Hosszú Gyula: Utak a holokauszthoz, történetek a holokausztról. Debrecen, 2002, Pedellus.

 

Heinz Höhne:  Der Orden unter dem Totenkopf: die Geschichte der SS. Frankfurt/M, 1969, Fischer.

 

Rudolf Hoess: Commandant of Auschwitz. Autobiography of Rudolf Hoess. London, 1959, Weidenfeld and Nicolson.

 

Salomon Isacovici – Juan Manuel Rodriguez: Man of  Ashes. Lincoln, 1999, University of Nebraska Press.

 

Eberhard Jäckel: Hitlers Herrschaft : Vollzug einer Weltanschauung.

Stuttgart, 1991, Deutsche Verlags-Anstalt.

 

 

Ara Jeretzian: A védett ház. Ungvár-Budapest, 1993, Intermi.

 

Juhász Gyula: Uralkodó eszmék Magyarországon 1939-1944. Budapest, 1983, Kossuth.

 

Juhász Gyula – Pamlényi Ervin – Ránki György – Tilkovszky Loránt (szerk.): A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933–1944. Budapest, 1968, Kossuth.

 

Karády Viktor: A magyar zsidóság helyzete az antiszemita törvények idején. Medvetánc, 1985, 2-3. sz. 41-90. o.

 

Karády Viktor: Iskolarendszer és felekezeti egyenlőtlenségek Magyarországon 1867-1945. Budapest 1997, Replika Kör.

 

Karády Viktor: Zsidóság Európában a modern korban. Társadalomtörténeti vázlat. Budapest, 2000, Új Mandátum.

 

Karády Viktor: Önazonosítás, sorválasztás. A zsidó csoportazonosság történeti alakváltozásai Magyarországon. Budapest, 2001, Új Mandátum.

 

Karsai Elek (szerk.): Fegyvertelen álltak az aknamezőkön. Dokumentumok a munkaszolgálat történetéhez Magyarországon. 1–2 köt. Budapest, 1962, Magyar Izraeliták Országos Képviselete.

 

Karsai Elek (szerk.): Vádirat a nácizmus ellen. Dokumentumok a magyarországi zsidóüldözés történetéhez. 3. Budapest, 1967, Magyar Izraeliták Országos Képviselete.

 

Karsai Elek: Ítél a nép.  Budapest, 1977, Kossuth.

 

Karsai Elek: Szálasi naplója. A nyilas mozgalom a II. Világháború idején. Budapest, 1978, Kossuth.

 

Karsai Elek – Karsai László (szerk.): A Szálasi-per. Budapest, 1988, Reform.

 

Karsai Elek – Szinai Miklós: A Weiss Manfréd-vagyon német kézbe kerülésének története. Századok, 1961. 4–5. sz. 680–719. o.

 

Karsai László: Cigánykérdés Magyarországon 1919-1944. Út a cigány Holocausthoz. Budapest, 1992, Cserépfalvi.

 

Karsai László (szerk.): Kirekesztők. Antiszemita írások 1882-1992. Budapest, 1992, Aura.

 

Karsai László (szerk): Befogadók. Írások az antiszemitizmus ellen. Budapest, 1993, Aura.

 

Karsai László: Holokauszt. Budapest, 2001, Pannonica.

 

Karsai László – Molnár Judit (szerk.): Az Endre–Baky–Jaross per. Budapest, 1994, Cserépfalvi.

 

Karsai László – Molnár Judit (szerk.): Küzdelem az igazságért. Tanulmányok Randolph L. Braham 80. születésnapjára. Budapest, 2002. MAZSIHISZ.

 

Karsai László – Molnár Judit (szerk.): A magyar quisling-kormány. Sztójay Döme és társai a népbíróság előtt. Budapest, 2004, 1956-os Intézet KHT.

 

Karsai László - Szita Szabolcs: Holocaust Magyarországon. A Budapesti Történeti Múzeumban rendezett Holocaust Magyarországon kiállítás látogatóinak. Budapest, 1994.

 

Abraham I. Katsh (ed.): Scroll of Agony. The Warsaw Diary of Chaim A. Kaplan.  Bloomington, 1999, Indiana University Press.

 

Jakov Katz: Végzetes szakadás. Az ortodoxia kiválása és zsidó hitközségekből Magyarországon és Németországban. Budapest, Múlt és Jövő, 1999.

 

Katz Katalin: Visszafojtott emlékezet. A magyarországi romák holokauszttörténetéhez. Budapest, 2005, Pont.

 

Nathaniel Katzburg: Zsidópolitika Magyarországon 1919-1943. Budapest, 2002, Bábel.

 

Kádár Gábor - Vági Zoltán: Aranyvonat. Fejezetek a zsidó vagyon történetéből. Budapest, 2001, Osiris.

 

Kádár Gábor - Vági Zoltán: Művészet és népirtás. A Műkincskormánybiztosság működése, a magyar zsidó műtárgyak elrablás, külföldre hurcolása 1944-45. In Karsai László – Molnár Judit (szerk.): Küzdelem az igazságért. Tanulmányok Randolph L. Braham 80. születésnapjára, Budapest, 2002, MAZSIHISZ, 317-356. o.

 

Kádár Gábor - Vági Zoltán: Plunder and Collaboration in Hungary: Financial Aspects of a Genocide. In Beate Kosmala – Feliks Tych (eds): Facing the Nazi Genocide: Non-Jews and Jews in Europe. Berlin, 2004, Metropol. 263-288. o.

 

Kádár Gábor- Vági Zoltán:  Self-Financing Genocide. The Gold Train, the Becher Case and the Wealth of Hungarian Jews. Budapest-New York, 2004, CEU Press.

 

Kádár Gábor - Vági Zoltán: Theorie und Praxis. Die ökonomische Vernichtung der ungarischen Juden. In Brigitte Mihok (Hrsg.): Ungarn und der Holocaust. Kollaboration, Rettung und Trauma. Berlin, 2005, Metropol. 55-71. o.

 

Kádár Gábor - Vági Zoltán: Hullarablás. A magyar zsidók gazdasági megsemmisítése. Budapest, 2005, Jaffa.

 

Kállay Miklós: Magyarország miniszterelnöke voltam 1942-1944. Budapest, 1991, Európa.

 

Kepes József (szerk.): A zsidó népesség száma településenként (1840-1941). Budapest, 1993, Központi Statisztikai Hivatal. 

 

Wieslaw Kielar: A 290. számú auschwitzi fogoly. Budapest, 1978, Kossuth.

 

Peter Klein (Hrsg.): Die Einsatzgruppen in der besetzten Sowjetunion 1941/42. Die Tätigkeits- und Lageberichte des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD. Berlin, 1997, Edition Hentrich.

 

Eugen Kogon – Hermann Langbein – Adalbert Rückerl (eds.): Nazi Mass Murder. A Documentary History of the Use of Poison gas. New Haven – London, 1993, Yale University Press.

 

Beate Kosmala – Feliks Tych (eds): Facing the Nazi Genocide: Non-Jews and Jews in Europe. Berlin, 2004, Metropol.

 

Kovács András (szerk.): Zsidók Budapesten. Budapesti Negyed, 1995. 8. sz.

 

Kovács M. Mária: Liberalizmus, radikalizmus, antiszemtizmus. A magyar orvosi, ügyvédi és mérnöki kar politikája 1867 és 1945 között. Budapest, 2001, Helikon.

 

Králl Csaba (szerk.): Holocaust emlékkönyv. A vidéki zsidóság deportálásának 50. évfordulója alkalmából. Budapest, 1994, TEDISZ.

 

Kroó László: Bölcsőm, koporsóm Buchenwald. Budapest, 1981, Kossuth. 

 

Ota Kraus – Erich Kulka: Halálgyár. Budapest, 1958, Kossuth.

 

Ota Kraus – Erich Kulka: Éjszaka és köd. Budapest, 1961, Kossuth.

 

Otto Dov Kulka - Eberhard Jäckel (Hrsg.): Die Juden in den geheimen NS-Stimmungsberichten 1933-1945. Düsseldorf, 2004, Droste.

 

Lackó Miklós:Nyilasok, nemzetiszocialisták 1935-1944. Budapest, 1966, Kossuth.

 

Lakatos Géza: Ahogyan én láttam. Budapest, 1992, Európa.

 

Ernst Landau (Hrsg.): Der Kastner Bericht über Eichmanns Menschenhandel in Ungarn. München, 1961, Kindler Verlag,

 

Joachen von Lang – Claus Sibyll (eds.): Eichmann Interrogated. Transcripts from the Archives of the Israeli Police. New York, 1983, Farrar, Strauss & Giroux.

 

Hermann Langbein: Menschen in Auschwitz. Wien, Europaverlag, 1987.

 

Claude Lanzmann: Soah. Budapest, 1999, Kossuth.

 

Adam LeBor: Alvó számlák. Hogyan húzott hasznot Svájc a náci népirtásból? Budapest, 2000, Bastei Budapest Kft.

 

Paul A. Levin: From Indifference to Activism. Swedish Diplomacy and the Holocaust 1938-1944. Uppsala, 1998, Uppsala University.

 

Lévai Jenő: A pesti gettó csodálatos megmenekülésének története.  Budapest, Officina.

 

Lévai Jenő: Fekete könyv a magyar zsidóság szenvedéseiről. Budapest, 1946, Officina.

 

Lévai Jenő: Zsidósors Magyarországon. Budapest, 1948, Magyar Téka.

 

Lévai Jenő: Raoul Wallenberg. Regényes élete, hősi küzdelmei, rejtélyes eltűnésének titka. Budapest, 1948, Magyar Téka.

 

Lévai Jenő: A fekete SS fehér báránya. Budapest, 1966, Kossuth.

 

Robert Jay Lifton: Náci orvosok. Az orvosi eszközökkel történő emberölés és fajirtás lélektana. Pécs, 1998, Alexandra.

 

Peter Longerich (Hrsg.): Die Ermordung der Europäischen Juden. Eine umfassende. Dokumentation des Holocaust 1941-1945. München, 1989, Piper

 

Yaacov Lozowick: Hitler’s Bureaucrats. The Nazi Security Police and the Banality of Evil. London – New York, 2002, Continuum.

 

Lónyai Sándor: A numerus clausustól Auschwitzig. A Holocaust 3621 győri mártírjának, és az egykori Győr megye falvai 732 deportáltjának anyakönyvi adatsora. Budapest, 2004, Laborpress.

 

Lőwy Dániel: A téglagyártól a tehervonatig. Kolozsvár zsidó lakosságának története. Kolozsvár, 1998, Erdélyi Szépmíves Céh.

 

Lőwy Dániel: A Kálváriától a tragédiáig. Kolozsvár zsidó lakosságának története. Kolozsvár, 2005,Koinónia.

 

Carlile Aymler Macartney: October Fifteenth. A History of Modern Hungary 1927-1945. Edinburgh, 1956, Edinburgh University Press.

 

French L. MacLean: The Camp Men. The SS Officers Who Ran the Nazi Concentration Camp System. Atglen, 1999, Schiffer Publishing.

 

M. Kiss Sándor (szerk.): Magyarország 1944. Fejezetek az ellenállás történetéből. Budapest, 1994, Nemzeti Tankönyvkiadó- Pro Homine-1944 Emlékbizottság.

 

Magyarország tiszti cím és névtára. 1944. Pótfüzet. Budapest, 1944, Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal.

 

Magyarországi Rendeletek Tára 1944. Budapest, 1948, Belügyminisztérium.

 

Majsai Tamás: A körösmezei zsidódeportálás 1941-ben. Ráday-gyűjtemény évkönyve, IV-V. Budapest, 1986, Akadémiai. 195-237. o.

 

Józef Marszalek: Majdanek. The Concentration Camp in Lublin. Warsaw, 1986, Interpress.

 

Jürgen Matthäus - Konrad Kwiet -Jürgen Förster - Richard Breitman: Ausbildungsziel Judenmord? : „Weltanschauliche Erziehung” von SS, Polizei und Waffen-SS im Rahmen der „Endlösung”. Frankfurt/M, 2003, Fischer.

 

Márai Sándor: Napló 1943–1944. Budapest, 1998, Helikon.

 

John Mendelsohn (ed): The Holocaust. Selected Documents in Eighteen Volumes. Vols 1–18. New York–London, 1982, Garland Publishing.

 

Brigitte Mihok (Hrsg.): Ungarn und der Holocaust. Kollaboration, Rettung und Trauma. Berlin, 2005, Metropol.

 

Kazimierz Moczarski: Beszélgetések a hóhérral. Budapest, 1981, Európa.

 

Molnár Judit: Zsidósors 1944-ben az V. (szegedi) csendőrkerületben. Budapest, 1995, Cserépfalvi.

 

Molnár Judit: Csendőrök, hivatalnokok, zsidók. Válogatott tanulmányok a magyar holokauszt történetéről. Szeged, 2000, Szegedi Zsidó Hitközség.

 

Molnár Judit (szerk.): A holokauszt Magyarországon 60 év után – európai perspektívában. Budapest, 2005, Balassi.

 

László Mravik (ed.): The “Sacco di Budapest” and Depredation of Hungary 1938–1949. (Works of Art Missing from Hungary as a Result of the Second World War.) Budapest, 1998, Hungarian National Gallery for the Joint Restitution Committee at the Hungarian Ministry for Culture and Education.

 

Munkácsi Ernő: Hogyan történt? Adatok és okmányok a magyar zsidóság tragédiájához. Budapest, 1947, Rennaissance.

 

Munkácsi Krisztina: Berend Béla főrabbi népbírósági pere. Századok, 1996. 6. sz. 1525-1552. o. 

 

Filip Müller: Eyewitness Auschwitz. Three Years in the Gas Chambers. Chicago–Washington DC, 1999, Ivan R. Dee–United States Holocaust Memorial Museum.

 

Karla Müller-Tupath: Reichsführers gehorstamster Becher. Eine deutsche Karriere. 1999, Aufbau Verlag.

 

N. Szegvári Katalin: Numerus clausus rendelkezések az ellenforradalmi Magyarországon; Budapest, 1988, Akadémiai Kiadó.

 

Nagy Ferenc (szerk.): A nyíregyházi zsidóság pusztulása. Nyíregyháza, 2004, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár. 

 

Nagybaczoni Nagy Vilmos: Végzetes esztendők 1938-1945. Budapest, 1986, Gondolat.

 

Nazi Conspiracy and Aggression. Vols. 1–11. Washington, D. C., 1946, Office of United States Chief of Counsel for Prosecution of Axis Criminality.

 

Németh László - Paksy Zoltán (szerk.): Együttélés és kirekesztés. Zsidók Zala megye társadalmában 1919-1945.  Zalaegerszeg, 2004, Zala Megyei Levéltár.

 

Bernd Naumann: Az Auschwitz-per. Beszámoló Mulka és társai vádlottaknak a frankfurti esküdtbíróság előtt lefolyt bűnügyéről. Budapest, 1966, Kossuth.

 

Nina Langlet. A svéd mentőakció Budapesten. Budapest, 1988, Kossuth.

 

Novák Attila: Cionisták, baloldaliak, államrezon. Cionizmus és államhatalom a 30-as évek Magyarországán. Századok, 1996. 6. sz. 1341-1392. o.

 

Novák Attila: Átmenetben. A cionista mozgalom négy éve Magyarországon; Budapest, 2000, Múlt és Jövő.

Nyiszli Miklós: Mengele boncolóorvosa voltam. Budapest, 1994, Magyar Lajos Alapítvány (reprint).

 

Papp Zsolt: A szolnoki izraelita hitközség története a kezdetektől napjainkig. Szolnok, 2005, Fotogruppe.

 

Jan Parcer (ed.): Memorial Book. The Gypsies at Auschwitz-Birkenau.  München-London-New York-Paris, 1993, K. G. Saur.

 

Pásztor Cecília (szerk.): Salgótarjáni zsidótörténet. Salgótarján, 2003, Nógrád Megyei Levéltár.

 

Purcsi Barna Gyula: A cigánykérdés „gyökeres és végleges megoldása”. Debrecen, 2004, Csokonai.

 

Orbánné Szegő Ágnes: A Heves megyei zsidóság története a XVIII. századtól a Holocaustig. Tiszafüred, 2001.

 

Orbánné dr. Szegő Ágnes: Egri zsidó polgárok. Budapest, 2005, Vpp.

 

Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában, 1914-1945. Debrecen, 1998, Csokonai.

 

Ormos Mária: Egy magyar médiavezér: Kozma Miklós. 1–2. köt. Budapest, 2000, Polgart.

 

Steven Paskuly  (ed): Death Dealer. The Memoirs of the SS-commandant at Auschwitz. New York, 1996, Da Capo Press.

 

Pelle János: A gyűlölet vetése. A zsidótörvények és a magyar közvélemény 1928-1944.  Budapest, 2001, Európa.

 

Robert Jan van Pelt: The Case for Auschwitz. Evidence from the Irving Trial. Bloomington – Indianapolis, 2002, Indiana Universtiy Press.

 

Franciszek Piper: Die Zahl der Opfer von Auschwitz. Oswiecim, 1993, Staatliches Museum in Oswiecim-Brzezinka.

 

Franciszek Piper: Auschwitz. How Many Perished Jews, Poles, Gypsies… Oswiecim, 1996, The Auschwitz-Birkenau State Museum in Oswiecim.

 

Franciszek Piper-Teresa Swiebocka (eds): Auschwitz. Nazi Death Camp. Oswiecim, 1996, The Auschwitz-Birkenau State Museum in Oswiecim.

 

Dieter Pohl-Peter Longerich (Hrsg.): Die Ermordung der europäischen Juden: eine umfassende Dokumentation des Holocaust 1941-1945. München, 1989, Piper.

 

Pór Dezső – Zsadányi Oszkár: Te vagy a tanú! Ukrajnától Auschwitzig. Budapest, 1947, Kossuth.

 

 

Jean Claude Pressac: Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers. New York, 1989, Beate Klarsfeld Foundation,.

 

Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19-20. században. Debrecen, 1997, Csokonai.

 

Pritz Pál (szerk.): Bárdossy László a Népbíróság előtt. Budapest, 1991, Maecenas.

 

Ránki György: Emlékiratok és valóság Magyarország második világháború szerepéről. Budapest, 1964, Kossuth.

 

Ránki György: 1944. március 19. Budapest, 1978, Kossuth.

 

Ránki György (szerk): Hitler hatvannyolc tárgyalása 1939-1944. Hitler Adolf tárgyalásai kelet-európai államférfiakkal I-II. Budapest, 1983, Magvető.

 

Ránki György: A Harmadik Birodalom árnyékában. Budapest, 1988, Magvető.

 

Ránki Vera: Magyarok – zsidók – nacionalizmus. A befogadás és a kirekesztés politikája. Budapest, 1999, Új Mandátum.

 

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, 1999, Osiris.

 

Romsics Ignác: Bethlen István. Budapest, 1999, Osiris.

 

Ávihu Ronén: Harc az életért. Cionista ellenállás Budapesten – 1944. Budapest, 1998, Belvárosi..

 

Rózsa Ágnes: Nürnbergi lágernapló 1944-45. Budapest, 1978, Magvető.

 

Sallai Elemér: Mozgó vesztőhely. Budapest,1979, Magvető.

Ságvári Ágnes – Füzes Miklós (szerk.): Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Baranya megye. Budapest, 1994, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ.

 

Ságvári Ágnes – Kemény János et. al. (szerk.): Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Bács-Kiskun megye. Budapest, 1994, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ

 

Ságvári Ágnes – Cseh Edit (szerk.): Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Békés megye. Budapest, 1994, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ.

 

Ságvári Ágnes – Dobrossy István (szerk.): Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Borsod-Abaúj-Zempén megye I. Budapest, 1994, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ.

 

Ságvári Ágnes – Hőgye István (szerk.): Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Borsod-Abaúj-Zempén megye II. Budapest, 1994, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ.

 

Ságvári Ágnes – Kanyó Ferenc (szerk.): Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Csongrád megye. Budapest, 1994, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ.

 

Ságvári Ágnes –Erdős Ferenc (szerk.): Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Fejér megye. Budapest, 1994, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ.

 

Ságvári Ágnes – Gecsényi Lajos –Varga Imréné  (szerk.): Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Győr-Sopron megye I. Budapest, 1994, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ.

 

Ságvári Ágnes - Varga Imréné  (szerk.): Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Győr-Sopron megye II. Budapest, 1994, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ.

 

Ságvári Ágnes - Major Zoltán László – Ölveti Gábor (szerk.): Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Hajdú-Bihar megye. Budapest, 1994, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ.

 

Ságvári Ágnes – Szaniszló Ferenc – Szecskó Károly (szerk.): Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Heves megye. Budapest, 1994, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ.

 

Ságvári Ágnes – Ortutay András (szerk.): Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Komárom-Esztergom megye. Budapest, 1994, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ.

 

 

Ságvári Ágnes – Dupák Károly – Á. Varga László (szerk.): Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Nógrád megye. Budapest, 1994, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ.

 

Ságvári Ágnes – Bősze Sándor – Nagy Pál (szerk.): Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Somogy megye. Budapest, 1994, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ.

 

Ságvári Ágnes – Nagy Ferenc (szerk.): Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Budapest, 2004, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ.

 

Ságvári Ágnes – Szilágyi Mihály (szerk.): Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Tolna megye. Budapest, 1994, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ.

 

Ságvári Ágnes – Bajzik Zsolt – Mayer László (szerk.): Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Vas megye. Budapest, 1994, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ.

 

Ságvári Ágnes – Lichtneckert András (szerk.): Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Veszprém megye. Budapest, 1994, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ.

 

Ságvári Ágnes – Kapiller Imre – Németh László (szerk.): Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Zala megye. Budapest, 1994, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ.

 

Ságvári Ágnes – Botos János (szerk.): Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye. Budapest, 1994, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ.

 

Sándor Tibor: Őrségváltás után. Zsidókérdés és filmpolitika 1938-1944. Budapest, 1997, Magyar Filmintézet.

 

Walter Schellenberg emlékiratai. Budapest, 1989, Téka–Zrínyi.

 

Schmidt Mária (szerk.): Kollaboráció vagy kooperáció? A budapesti Zsidó Tanács. Budapest, 1990, Minerva.

 

Schmidt Mária: Diktatúrák ördögszekerén.Budapest, 1998, Magvető

 

Dr. Silberstein Adolf – Szigeti János: Hódmezővásárhelyi zsidók. Hódmezővásárhely – Budapest, 2004, Máyer.

 

Sipos Péter (szerk.): Magyarország a második világháborúban. Budapest, 1996, Magyar Hadtudományi Társaság, Petit Real Könyvkiadó.

 

Sipos Péter (szerk.): Imrédy Béla a vádlottak padján. Budapest, 1999, Osiris–Budapest Főváros Levéltára.

 

Sipos Péter (szerk.): Szálasi minisztere voltam. Rajniss Ferenc naplója.  2001, Palatinus, Budapest

 

Wolfgang Sofsky: The Order of Terror. The Concentration Camp. Princeton, 1999, Princeton University Press.

 

Solyóm József- Szabó László: A zuglói nyilasper. Budapest, 1967, Kossuth.

 

Soros Tivadar: Álarcban. Nácivilág Magyarországon. Budapest, 2002, Trezor.

 

Standeisky Éva: Antiszemita megmozdulások Magyarországon a koalíciós időszakban. Századok, 2002. 2. sz. 284-308. o.

 

Stark Tamás: Zsidóság a vészkorszakban és a felszabadulás után 1939–1955. Budapest, 1995, Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete.

 

Strasserné Chorin Daisy–Bán D. András: Az Andrássy úttól a Park Avenue-ig. Fejezetek Chorin Ferenc életéből 1879–1964. Budapest, 1999.

 

Andrzej Strzelecki: Endphase des KL Auschwitz. Evakuierung, Liquidierung and Befreiung des Lagers. O¶więcim, 1995, Staatliches Museum in Oswiecim-Brzezinka.

 

Henryk Swiebocki (ed.): London has been informed … Reports by Auschwitz Escapees. Oswiecim, 1997, The Auschwitz-Birkenau State Museum.

 

Szakály Sándor: A magyar katonai elit 1938-1945. Budapest, 1987, Magvető.

 

Száraz György: Egy előítélet nyomában. Budapest, 1976. Magvető.

 

Szederjesi Cecília – Tyekvicska Árpád: Senkiföldjén. Adatok, források, dokumentumok a Nógrád megyei zsidóság holocaustjához. Balassagyarmat – Salgótarján, 2006, Studium Libra – Nógrád Megyei Levéltár.

 

Szekeres József: A pesti gettók 1945. januári megmentése. Budapest, 1997, Budapest Főváros Levéltára.

 

Szenes Sándor: Befejezetlen múlt. Keresztények és zsidók, sorsok. Budapest, 1986, k.n.

 

Szinai Miklós-Szűcs László (szerk.): Horthy Miklós titkos iratai. Budapest, 1965, Kossuth.

 

Szinai Miklós-Szűcs László (szerk.): Bethlen István titkos iratai. Budapest, 1972, Kossuth.

 

Szirmai Rezső - Gartner Pál: Fasiszta lelkek. Pszichoanalitikus beszélgetések a háborús főbűnösökkel a börtönben. Budapest, 1993, Pelikán.

 

Szita Szabolcs: Halálerőd. A munkaszolgálat és a hadimunka történetéhez 1944–1945. Budapest, 1989, Kossuth.

 

Szita Szabolcs: Utak a pokolból. Magyar deportáltak az annektált Ausztriában 1944-1945. Budapest, 1991, Metalon Manager Iroda KFT.

 

Szita Szabolcs (szerk.): Magyarország 1944. Üldöztetés-embermentés. Budapest, 1994, Nemzeti Tankönyvkiadó- Pro Homine-1944 Emlékbizottság.

 

Szita Szabolcs (szerk.): A humánum példái. Dokumentumok, emlékezések a magyarországi embermentő akciók történetéhez. Budapest, 1998, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ.

 

Szita Szabolcs: Magyarok az SS ausztriai lágerbirodalmában. Budapest, 2000, Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány.

 

Szita Szabolcs (szerk.): Tények, adatok a cigányok háborús üldöztetésének (1939-1945) tanintézeti feldolgozásához. Budapest, 2000, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ

 

Szita Szabolcs: Együttélés, üldöztetés, holokauszt. Budapest, 2001, Korona,

 

Szita Szabolcs: A Gestapo Magyarországon. A terror és rablás történetéből. Budapest, 2001, Korona.

 

Szita Szabolcs: A komáromi deportálás 1944 őszén. Budapest, 2002, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány.

 

Szita Szabolcs (szerk.): Holocaust Füzetek. 1. Budapest, 1992, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ

 

Szita Szabolcs (szerk.): Holocaust Füzetek. 2. Budapest, 1993, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ

 

Szita Szabolcs (szerk.): Holocaust Füzetek. 3. Budapest, 1993, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ

 

Szita Szabolcs (szerk.): Holocaust Füzetek. 4. Budapest, 1994, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ

 

Szita Szabolcs (szerk.): Holocaust Füzetek. 5. Budapest, 1996, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ

 

Szita Szabolcs (szerk.): Holocaust Füzetek. 6. Budapest, 1996, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ

 

Szita Szabolcs (szerk.): Holocaust Füzetek. 7. Budapest, 1997, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ

 

Szita Szabolcs (szerk.): Holocaust Füzetek. 8. Budapest, 1997, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ

 

Szita Szabolcs (szerk.): Holocaust Füzetek. 9. Budapest, 1998, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ

 

Szita Szabolcs (szerk.): Holocaust Füzetek. 10. Budapest, 1998, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ

 

Szita Szabolcs (szerk.): Holocaust Füzetek. 11. Budapest, 1999, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ

 

Szita Szabolcs (szerk.): Holocaust Füzetek. 12. Budapest, 1999, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ

 

Szita Szabolcs (szerk.): Holocaust Füzetek. 13. Budapest, 1999, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ

 

Szita Szabolcs (szerk.): Holocaust Füzetek. 14. Budapest, 2000, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ

 

Szita Szabolcs (szerk.): Holocaust Füzetek. 15. Budapest, 2002, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ

 

Szita Szabolcs (szerk.): Holocaust Füzetek. 16. Budapest, 2002, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Emlékgyűjtemény Közalapítvány

 

Szűcs László (szerk.): Dálnoki Miklós Béla kormányának (Ideiglenes Nemzeti Kormány) minisztertanácsi jegyzőkönyvei. 1944. december 23. – 1945. november 15. A-B köt. Budapest, 1997, Magyar Országos Levéltár. 

 

Teleki Éva: Nyilas uralom Magyarországon. Budapest, 1974, Kossuth.

 

Tilkovszky Loránt: Ez volt a Volksbund. A német népcsoport-politika és Magyarország, 1938-1945. Budapest, 1978, Kossuth.

 

Trial of Adolf Eichmann. Record of Proceedings in the District Court of Jerusalem. Vols. 1–9. Jerusalem, 1994, State of Israel, Ministry of Justice.

 

Trials of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal Nuremberg. Vols 1–42. Nuremberg, 1947–1949, Secretariat of the International Military Tribunal.

 

Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunal Under Control Council Law No.10. Vols. 1–15. Washington, D. C., 1949–1953, Government Printing Office.

 

Isaiah Trunk: Judenrat. The Jewish Councils in Eastern Europe under Nazi Occupation. Lincoln, 1996, University of Nebraska Press.

 

Theo Tschuy: Becsület és bátorság. Carl Lutz és a budapesti zsidók. Miskolc, 2001. Well-Press.

 

Reuven Tsur: Menekülés a gettóból. Egy nagyváradi zsidó család története. Budapest, 2005, Noran.

 

Tyekvicska Árpád (szerk.): Adatok, források, dokumentumok a balassagyarmati zsidóság holocaustjáról. In Nagy Iván Történeti Kör évkönyve. Balassagyarmat, 1995, Nagy Iván Történeti Kör.

 

Ungváry Krisztián: Budapest ostroma. Budapest, 1998, Corvina.

 

Ungváry Krisztián: „Nagy jelentőségű szociális akció.” Adalékok a zsidó vagyon begyűjtéséhez és elosztásához Magyarországon 1944-ben. In Rainer M. János – Standeisky Éva (szerk.): Az 1956-os Intézet 2002-es évkönyve. Budapest, 2002,1956-os Intézet. 287-321. o.

 

Ungváry Krisztián: Kik azok a nyilasok? Beszélő, 2003. 6. sz. 58-68. o.

 

Ungváry Krisztián: Magyarország és a második világháború. Budapest, 2005, Osiris.

 

Varga László: Zsidó bevándorlás Magyaroszágon. Századok, 1992. 1. sz. 59-79. o.

 

Varga László: Forradalmi törvényesség – Jogszolgáltatás 1945 után Magyaroszágon. Beszélő, 1999, 1. sz. 57-73. o.

 

Vargyai Gyula: Magyarország a második világháborúban. Összeomlástól összeomlásig. Budapest, 2001, Korona

 

Vági Zoltán: Endre László: Fajvédelem és bürokratikus antiszemitizmus a közigazgatási gyakorlatban. In Randolph L. Braham (szerk.): Tanulmányok a holokausztról II. Budapest, 2002, Balassi. 81-153. o.

 

Vértes Róbert (szerk.): Magyarországi zsidótörvények és rendeletek 1938–1945. Budapest, 1997. Polgár.

 

Vigh Károly: Ugrás a sötétbe. Budapest, 1984, Magvető.

 

Vihar Béla (szerk.): Sárga könyv. Adatok a magyar zsidóság szenvedéseiből 1941-1945. Budapest, 1945, Hehaluc.

 

Vincze Miklós: Min múlt az élet. Embersorsok a Holocaustban. Budapest, 1996, Fővárosi Könyvkiadó.

 

Alex Weissberg: Desperate Mission. New York, 1958, Criterion Books.

 

Benzion Dinur - Shaul Esh (eds.):Yad Vashem Studies vol. I. Jerusalem, 1957, Yad Vashem.

 

Shaul Esh (ed.):Yad Vashem Studies vol. II. Jerusalem, 1958, Yad Vashem.

 

Shaul Esh (ed.):Yad Vashem Studies vol. III. Jerusalem, 1959, Yad Vashem.

 

Shaul Esh (ed.):Yad Vashem Studies vol. IV. Jerusalem, 1960, Yad Vashem.

 

Nathan Eck – Ariey Leon Kubovy (ed.):Yad Vashem Studies vol. V. Jerusalem, 1963, Yad Vashem.

 

Nathan Eck – Ariey Leon Kubovy (eds.):Yad Vashem Studies vol. VI. Jerusalem, 1967, Yad Vashem.

 

Livia Rothkirchen (ed.): Yad Vashem Studies vol. VII. Jerusalem, 1968, Yad Vashem.

 

Livia Rothkirchen (ed.): Yad Vashem Studies vol. VIII. Jerusalem, 1970, Yad Vashem.

 

Livia Rothkirchen (ed.): Yad Vashem Studies vol. IX. Jerusalem, 1973, Yad Vashem.

 

Livia Rothkirchen (ed.): Yad Vashem Studies vol. X. Jerusalem, 1974, Yad Vashem.

 

Livia Rothkirchen (ed.): Yad Vashem Studies vol. XI. Jerusalem, 1976, Yad Vashem.

 

Livia Rothkirchen (ed.): Yad Vashem Studies vol. XII. Jerusalem, 1977, Yad Vashem.

 

Livia Rothkirchen (ed.): Yad Vashem Studies vol. XIII. Jerusalem, 1979, Yad Vashem.

 

Livia Rothkirchen (ed.): Yad Vashem Studies vol. XIV. Jerusalem, 1981, Yad Vashem.

 

Livia Rothkirchen (ed.): Yad Vashem Studies vol. XV. Jerusalem, 1983, Yad Vashem.

 

Aharon Weiss (ed.): Yad Vashem Studies vol. XVI. Jerusalem, 1984, Yad Vashem.

 

Aharon Weiss (ed.): Yad Vashem Studies vol. XVII. Jerusalem, 1986, Yad Vashem.

 

Aharon Weiss (ed.): Yad Vashem Studies vol. XVIII. Jerusalem, 1987, Yad Vashem.

 

Aharon Weiss (ed.): Yad Vashem Studies vol. XIX. Jerusalem, 1988, Yad Vashem.

 

Aharon Weiss (ed.): Yad Vashem Studies vol. XX. Jerusalem, 1990, Yad Vashem.

 

Aharon Weiss (ed.): Yad Vashem Studies vol. XXI. Jerusalem, 1991, Yad Vashem.

 

Aharon Weiss (ed.): Yad Vashem Studies vol. XXII. Jerusalem, 1992, Yad Vashem.

 

Aharon Weiss (ed.): Yad Vashem Studies vol. XXIII. Jerusalem, 1993, Yad Vashem.

 

Aharon Weiss (ed.): Yad Vashem Studies vol. XXIV. Jerusalem, 1994, Yad Vashem.

 

Aharon Weiss (ed.): Yad Vashem Studies vol. XXV. Jerusalem, 1996, Yad Vashem.

 

David Silberklang (ed.): Yad Vashem Studies vol. XXVI. Jerusalem, 1998, Yad Vashem.

 

David Silberklang (ed.): Yad Vashem Studies vol. XXVII. Jerusalem, 1999, Yad Vashem.

 

David Silberklang (ed.): Yad Vashem Studies vol. XXVIII. Jerusalem, 2000, Yad Vashem.

 

David Silberklang (ed.): Yad Vashem Studies vol. XXIX. Jerusalem, 2001, Yad Vashem.

 

David Silberklang (ed.): Yad Vashem Studies vol. XXX. Jerusalem, 2002, Yad Vashem.

 

David Silberklang (ed.): Yad Vashem Studies vol. XXXI. Jerusalem, 2003, Yad Vashem.

 

David Silberklang (ed.): Yad Vashem Studies vol. XXXII. Jerusalem, 2004, Yad Vashem.

 

David Silberklang (ed.): Yad Vashem Studies vol .XXXIII. Jerusalem, 2005, Yad Vashem.

 

David Silberklang (ed.): Yad Vashem Studies vol. XXXIV. Jerusalem, 2006, Yad Vashem.

 

Zinner Tibor- Róna Péter: Szálasiék bilincsben. 1-2. kötet. Budapest, 1986, Lapkiadó Vállalat.